Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Anpassa Ditt CV och Personliga Brev

Att anpassa ditt CV och personliga brev är avgörande för att öka dina chanser att bli märkt och kallad till intervju. Här är några steg för att anpassa både ditt CV och personliga brev för varje specifikt jobb:

Anpassa CV:

 1. Läs Jobbannonsen Noga:

  • Identifiera de viktigaste kraven och färdigheterna som arbetsgivaren letar efter i jobbannonsen.
  • Markera nyckelord och specifika kvalifikationer.

 2. Betonar Relevanta Erfarenheter:

  • Anpassa din tidigare erfarenhet för att tydligt visa hur den relaterar till de krav som nämns i annonsen.
  • Framhäv prestationer och resultat som är relevanta för det specifika jobbet.

 3. Uppdatera Dina Färdigheter:

  • Fokusera på de färdigheter som är mest relevanta för det aktuella jobbet.
  • Använd samma termer och nyckelord som används i annonsen.

 4. Översiktlig Profilsammanfattning:

  • Skapa en kort sammanfattning eller ”profil” i början av ditt CV där du betonar dina starkaste kvalifikationer och hur de matchar jobbet.
  • Håll detta avsnitt kort och slagkraftigt.

 5. Använd Aktiva Ord:

  • Använd aktiva verb för att beskriva dina uppgifter och prestationer.
  • Till exempel, använd ord som ”ledde,” ”implementerade,” och ”skapade.”

Anpassa Personligt Brev:

 1. Adressera Mottagaren Personligt:

  • Om möjligt, identifiera den person som kommer att läsa ditt personliga brev och använd deras namn i hälsningen.
  • Undvik generiska hälsningar som ”Till vem det kan beröra.”

 2. Visa Ditt Intresse:

  • Uttryck tydligt ditt intresse för det specifika jobbet och företaget.
  • Berätta varför du är särskilt entusiastisk över möjligheten att arbeta där.

 3. Anpassa Din Berättelse:

  • Koppla din personliga berättelse och dina erfarenheter direkt till de kvalifikationer och krav som nämns i jobbannonsen.
  • Berätta för arbetsgivaren varför du är den perfekta kandidaten.

 4. Höj Fram Dina Styrkor:

  • Betona dina styrkor och hur de kommer att bidra till företaget.
  • Koppla varje styrka till konkreta exempel från din tidigare erfarenhet.

 5. Använd Företagets Språk:

  • Använd samma terminologi och uttryck som förekommer i företagets värderingar och beskrivning.
  • Visa att du har forskat om företaget och anpassa din ton och stil därefter.

 6. Avsluta Med Tydlighet:

  • Avsluta ditt personliga brev med en stark avslutning som tydligt uttrycker ditt intresse, och att du ser fram emot möjligheten att diskutera din ansökan vidare.

Genom att anpassa ditt CV och personliga brev på detta sätt visar du att du har tagit dig tid att förstå arbetsgivarens behov och att du är engagerad i att matcha dina färdigheter och erfarenheter med de specifika kraven för det aktuella jobbet.