Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Kontors-redovisning

Veckorapport: 

 1. Allmän information:
  • Datum:
  • Namn:
  • Projekt/Klient:
 2. Möten:
  • Antal möten inbokade:
  • Vilka klienter har besökts? (Lista deltagare)
  • Antal inställda möten och anledningar:
 3. Resultat:
  • Antal klienter som påbörjat anställning under veckan:
  • Kort beskrivning av klienternas bakgrund och placeringar:
 4. Planering för nästa vecka:
  • Antal planerade möten:
  • Klienter som förväntas påbörja anställning:
  • Eventuella specifika planer eller strategier för nästa vecka:
 5. Arbetsgivarkontakter:
  • Arbetsgivare som har kontaktats under veckan:
  • Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter:
  • Kort anteckning om diskussionen (exempelvis möjligheter, krav, överenskommelser):
 6. Utmaningar och Framsteg:
  • Utmaningar som uppstod under veckan:
  • Framsteg eller positiva händelser:
 7. Övriga Kommentarer:
  • Eventuella övriga kommentarer eller frågor:

Feedback och Reflektion:

 1. Vad har fungerat bra under veckan?
 2. Finns det områden som kan förbättras?
 3. Behöver du något särskilt stöd eller resurser?