Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Flexibel och öppen

Att upplevas som flexibel och öppen är viktigt både i arbetslivet och i personliga relationer. Här är några sätt att visa dessa egenskaper:

1. Var Lyhörd för Andras Idéer:

 • Visa att du är öppen för andras perspektiv och idéer.
 • Lyssna aktivt och bekräfta andras bidrag, även om du inte håller med.

2. Acceptera Förändringar:

 • Visa en positiv inställning till förändringar och vara beredd att anpassa dig.
 • Se förändringar som möjligheter till lärande och tillväxt.

3. Säg ”Ja” till Utmaningar:

 • Var öppen för att ta på dig nya uppgifter och projekt, även om de är utanför din komfortzon.
 • Visa vilja att utmana dig själv och växa i olika områden.

4. Ge Konstruktiv Feedback:

 • Ge feedback på ett konstruktivt och positivt sätt.
 • Fokusera på förbättringsområden och lösningar istället för att peka ut fel.

5. Anpassa Ditt Kommunikationsstil:

 • Anpassa din kommunikationsstil till olika människor och situationer.
 • Var medveten om att olika människor har olika sätt att ta emot information.

6. Var Lösningsochrienterad:

 • Fokusera på att hitta lösningar istället för att fastna i problem.
 • Visa att du är redo att arbeta mot gemensamma mål.

7. Var Tillmötesgående:

 • Var villig att göra kompromisser när det behövs.
 • Visa förståelse för andras behov och synpunkter.

8. Ta Hand om Olika Synpunkter:

 • Respektera olikheter och var öppen för olika synsätt.
 • Se mångfald som en tillgång och inte som ett hinder.

9. Var Positiv och Optimistisk:

 • Visa en positiv attityd även när det uppstår utmaningar.
 • Sprid optimistiska vibbar och inspirera andra.

10. Var Flexibel i Ditt Arbete:

 • Visa beredskap att anpassa dig till förändrade arbetsvillkor eller prioriteringar.
 • Var redo att justera din arbetsplan om det behövs.

11. Lär Av Misstag:

 • Se misstag som möjligheter att lära och förbättra.
 • Var inte rädd för att erkänna misstag och ta ansvar för dem.

12. Bygg Starka Relationer:

 • Fokusera på att bygga goda relationer och samarbeta effektivt.
 • Var öppen för att stärka banden med andra och skapa en positiv arbetsmiljö.

13. Framhäv Dina Lärandeerfarenheter:

 • Berätta om situationer där du har lärt dig något nytt eller utvecklat dig.
 • Visa att du är öppen för ständig förbättring och personlig utveckling.

14. Var Tillgänglig för Feedback:

 • Var öppen för konstruktiv feedback från andra.
 • Visa att du är redo att lära och växa genom andras synpunkter.

 

Genom att integrera dessa beteenden och attityder i din vardag kan du skapa en bild av flexibilitet och öppenhet, vilket är värdefulla egenskaper i både personliga och professionella sammanhang.