Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Forska om jobbet

Att forska om det jobb du är intresserad av och det företag du vill arbeta på är en viktig del av förberedelserna inför jobbsökning och intervjuer. Här är några steg du kan ta:

Forska om Jobbet:

 1. Jobbbeskrivning:

  • Läs noggrant igenom jobbannonsen för att förstå vilka specifika färdigheter och kvalifikationer arbetsgivaren letar efter.
  • Identifiera de viktigaste ansvarsområdena och kraven för jobbet.
 2. Nätverk med Branschexperter:

  • Använd professionella nätverk som LinkedIn för att ansluta med personer som redan har erfarenhet av liknande roller.
  • Fråga dem om deras erfarenheter och insikter om arbetet.
 3. Läs om Branschtrender:

  • Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingar inom den bransch där jobbet finns.
  • Använd branschrelaterade webbplatser, tidningar och rapporter för att få insikt.
 4. Forska om Lön och Förmåner:

  • Ta reda på den genomsnittliga lönen för den aktuella positionen i din region eller bransch.
  • Kolla även vilka förmåner och förmåner företag i samma bransch erbjuder.
 5. Utforska Karriärmöjligheter:

  • Försök att förstå hur den specifika rollen kan leda till framtida karriärmöjligheter inom företaget eller branschen.
  • Kolla om det finns möjligheter till avancemang eller specialisering.

Forska om Företaget:

 1. Företagets Webbplats:

  • Besök företagets officiella webbplats för att få information om deras historia, värderingar, mission och vision.
  • Läs igenom årsredovisningar och pressmeddelanden för att få insikt i företagets prestationer och planer.
 2. Företagets Kultur:

  • Försök förstå företagets arbetskultur genom att läsa recensioner på företagsrecensionssidor och företagets sociala medieplattformar.
  • Läs eventuella blogginlägg eller artiklar som företaget har publicerat om sin kultur och värderingar.
 3. Nyhetsartiklar och Media:

  • Sök efter nyhetsartiklar, rapporter eller pressmeddelanden om företaget för att få en förståelse för deras aktuella ställning på marknaden.
  • Kolla om det har varit några betydande händelser eller förändringar nyligen.
 4. Nätverk med Anställda:

  • Använd professionella nätverk eller LinkedIn för att ansluta med nuvarande eller tidigare anställda på företaget.
  • Fråga dem om deras erfarenheter och synpunkter på att arbeta på företaget.
 5. Företagets Konkurrens:

  • Förstå hur företaget positionerar sig gentemot sina konkurrenter.
  • Kolla på företagets marknadsandelar och hur de skiljer sig från andra i branschen.

 

Genom att utföra dessa forskningssteg kommer du inte bara att vara bättre förberedd för intervjuer, men du kommer också att visa potentiella arbetsgivare att du är engagerad och verkligen intresserad av att arbeta för dem.