Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Intervju

Förberedelse inför en anställningsintervju är avgörande för att göra ett starkt intryck och öka dina chanser att bli framgångsrik. Här är några steg för att hjälpa dig förbereda dig inför din nästa intervju:

1. Förstå Företaget och Rollen:

 • Forska om företaget, dess kultur, värderingar och verksamhet.
 • Förstå specifika detaljer om den position du intervjuar för, inklusive ansvarsområden och krav.

2. Analysera Jobbannonsen:

 • Identifiera de viktigaste färdigheterna och kvalifikationerna som arbetsgivaren letar efter.
 • Tänk på hur dina egna erfarenheter och färdigheter matchar dessa krav.

3. Förbered Exempel:

 • Tänk på konkreta exempel från din tidigare erfarenhet som illustrerar dina färdigheter och prestationer.
 • Använd ”STAR-metoden” (Situation, Task, Action, Result) för att strukturerat beskriva dina exempel.

4. Anticipera Frågor:

 • Öva på vanliga intervjufrågor som ”Berätta om dig själv,” ”Vilka är dina styrkor och svagheter?” och ”Varför ska vi anställa dig?”
 • Anticipera branschspecifika frågor beroende på den position du söker.

5. Förbered Din Egen Frågor:

 • Ha några frågor redo att ställa till intervjuaren för att visa ditt intresse och engagemang.
 • Frågor om företagskulturen, teamstruktur och karriärmöjligheter kan vara relevanta.

6. Öva Dina Svar:

 • Öva dina svar högt för att förbättra din självförtroende och tydlighet.
 • Be en vän eller mentor att genomföra en övad intervju med dig och ge konstruktiv feedback.

7. Förbered Din Framtoning:

 • Klä dig professionellt och välj klädsel som passar företagets kultur.
 • Var medveten om kroppsspråk och öva på att ge en stark och självsäker framtoning.

8. Forska Om Intervjuaren:

 • Om möjligt, ta reda på vem som kommer att vara intervjuaren och forskning om deras roll och bakgrund.
 • Detta kan hjälpa dig att anpassa dina svar och skapa en starkare anslutning.

9. Bevisa Ditt Värde:

 • Var beredd att tydligt kommunicera hur dina färdigheter och erfarenheter kommer att skapa värde för företaget.
 • Visa hur du kan bidra till att lösa deras specifika utmaningar.

10. Förstå Företagets Kultur:

 • Visa att du förstår och kan anpassa dig till företagets kultur och värderingar.
 • Använd exempel som visar hur du tidigare har arbetat i liknande kulturer.

11. Förbered Dig På Tekniska Aspekter:

 • Om intervjun inkluderar tekniska test eller färdighetstest, se till att du har de nödvändiga tekniska färdigheterna.
 • Testa din videokonferensutrustning om intervjun är virtuell.

12. Förbered Referenser:

 • Ha kontaktinformation till referenser redo om de efterfrågas.
 • Kontakta dina referenser i förväg och informera dem om att de kan bli kontaktade.

13. Ta Hand om Det Praktiska:

 • Bekräfta tid, plats (eller länk för virtuella intervjuer) och eventuella instruktioner för intervjun.
 • Var förberedd med extra exemplar av ditt CV och andra dokument om det behövs.

14. Förbered Dig på Vanliga Virtuella Intervjufrågor:

 • Om intervjun är virtuell, se till att du är bekant med de tekniska aspekterna och är redo att hantera eventuella problem.
 • Skapa en lugn och störningsfri miljö.

Genom att noggrant förbereda dig kommer du att känna dig mer självsäker och redo att göra ett starkt intryck under intervjun.