Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Nervositet

Att känna nervositet inför situationer som intervjuer, presentationer eller nya uppgifter är helt normalt. Det är viktigt att erkänna och hantera dessa känslor för att prestera på sitt bästa sätt. Här är några strategier för att erkänna och hantera nervositet:

1. Acceptera och Erkänn:

 • Förstå att nervositet är en naturlig reaktion på utmanande situationer.
 • Acceptera dina känslor istället för att försöka förneka dem.

2. Andningsövningar:

 • Ta djupa och lugna andetag för att lugna nervsystemet.
 • Fokusera på att andas in och ut långsamt för att minska fysisk spänning.

3. Visualisering:

 • Visualisera en positiv utfallsscen som hjälper dig att känna dig mer självsäker.
 • Se framför dig hur du framgångsrikt genomför den utmanande situationen.

4. Positiva Affirmationer:

 • Upprepa positiva affirmationer för dig själv.
 • Säg exempelvis: ”Jag är kompetent och kapabel att hantera detta.”

5. Förberedelse och Repetition:

 • Förbered dig noga inför den aktuella situationen.
 • Öva på presentationen eller svara på vanliga intervjufrågor för att bygga självförtroende.

6. Fokusera på Budskapet:

 • Istället för att fokusera på din egen nervositet, rikta uppmärksamheten mot det du vill kommunicera eller uppnå.
 • Ha fokus på budskapet eller uppgiften istället för dina egna känslor.

7. Använd Nervositeten Positivt:

 • Se nervositeten som en naturlig energi och använd den till din fördel.
 • Omvandla den nervösa energin till entusiasm och engagemang.

8. Få Perspektiv:

 • Kom ihåg att de flesta människor känner någon form av nervositet inför utmanande situationer.
 • Det är okej att vara nervös, och det innebär inte att du kommer att misslyckas.

9. Bygg Upp Erfarenhet:

 • Ju mer du utsätter dig för utmanande situationer, desto mer bekant och mindre skrämmande blir de över tiden.
 • Se varje tillfälle som en möjlighet att växa och lära dig.

10. Ha En Plan för Återhämtning:

 • Om du känner dig överväldigad, ha en plan för att återhämta dig.
 • Ta en kort paus, andas eller fokusera på något positivt innan du återvänder till situationen.

11. Prata Med Någon:

 • Dela dina känslor med någon du litar på.
 • Ibland kan bara att tala om nervositeten hjälpa dig att släppa på spänningen.

12. Reflektera Efteråt:

 • Efter situationen, reflektera över vad som gick bra och vad du kan förbättra.
 • Använd dessa insikter för att förbereda dig bättre nästa gång.

 

Genom att implementera dessa strategier kan du hantera och övervinna nervositet, vilket i sin tur hjälper dig att prestera på din bästa nivå i olika utmanande situationer. Det är viktigt att komma ihåg att nervositet är en normal och mänsklig reaktion och att du inte är ensam i att känna den.