Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Personligt varumärke

Att skapa ett starkt personligt varumärke är en viktig del av din professionella identitet och kan hjälpa dig att sticka ut på arbetsmarknaden. Här är några steg för att skapa och stärka ditt personliga varumärke:

1. Självreflektion:

 • Fundera över dina värderingar, styrkor, och vad som gör dig unik.
 • Identifiera dina mål och hur du vill bli uppfattad av andra i arbetslivet.

2. Klart Budskap:

 • Formulera ett klart och kraftfullt budskap om vem du är, vad du gör och varför det är viktigt.
 • Håll ditt budskap koncist och anpassa det beroende på situationen.

3. Definiera Dina Styrkor:

 • Identifiera dina unika styrkor och färdigheter som gör dig skicklig inom ditt område.
 • Framhäv dessa styrkor konsekvent i ditt varumärke.

4. Skapa En Professionell Online Närvaro:

 • Skapa eller uppdatera din LinkedIn-profil med en professionell bild och detaljerad information om din erfarenhet och kompetens.
 • Dela innehåll och delta i diskussioner som är relevanta för din bransch.

5. Bygg En Personlig Hemsida eller Blogg:

 • Skapa en personlig hemsida där du kan dela din erfarenhet, prestationer och tankar.
 • Publicera artiklar eller blogginlägg som visar din expertis och engagemang.

6. Använd Samma Bild Överallt:

 • Använd en professionell bild av dig själv som är konsekvent över alla dina onlineplattformar.
 • Håll din profilbild uppdaterad.

7. Skapa en Signaturstil:

 • Utveckla en konsekvent och professionell stil i ditt sätt att kommunicera och presentera dig själv.
 • Det kan inkludera färgschema, typsnitt och ton i din skriftliga kommunikation.

8. Dela Ditt Arbete:

 • Dela exempel på ditt arbete, projekt eller prestationer online.
 • Använd visuella medier som bilder, diagram och grafik för att göra ditt varumärke mer minnesvärt.

9. Nätverka med Mening:

 • Var aktiv i ditt professionella nätverk och bygg meningsfulla relationer.
 • Bidra till konversationer, dela din expertis och hjälp andra när det är möjligt.

10. Förstärk Positiva Egenskaper:

 • Framhäv de egenskaper och värden som du vill förknippas med.
 • Visa hur dessa egenskaper kommer till uttryck i ditt arbete och i dina relationer.

11. Få Referenser och Rekommendationer:

 • Be tidigare kollegor eller chefer om referenser och rekommendationer på LinkedIn.
 • Positiva rekommendationer stärker ditt varumärke.

12. Håll Ditt Nätverk Uppdaterat:

 • Håll ditt professionella nätverk informerat om dina framsteg och prestationer.
 • Dela nyheter, artiklar och projekt som visar ditt arbete.

13. Var Konsekvent:

 • Var konsekvent i hur du presenterar dig själv online och offline.
 • Ditt personliga varumärke bör vara tydligt och enhetligt över alla kanaler.

14. Sök Feedback:

 • Fråga kollegor eller mentorer om deras synpunkter på ditt personliga varumärke.
 • Var öppen för att justera och förbättra baserat på feedback.

Genom att medvetet bygga och förvalta ditt personliga varumärke kan du skapa en stark professionell identitet som ger dig en fördel på arbetsmarknaden och inom din bransch.