Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Professionellt nätverk

Att bygga ett starkt professionellt nätverk är avgörande för karriärsframgång och möjligheter. Här är några steg för att hjälpa dig bygga och underhålla ett robust professionellt nätverk:

1. Definiera Dina Mål och Syften:

 • Fundera över varför du vill bygga ett professionellt nätverk. Är det för att hitta nya jobbmöjligheter, få branschinsikter eller skapa samarbetspartnerskap?
 • Ha klara mål och syften så att du kan fokusera din nätverksstrategi.

2. Använd Professionella Nätverksplattformar:

 • Skapa en LinkedIn-profil om du inte redan har en.
 • Anslut med personer inom din bransch och se till att din profil är professionell och uppdaterad.

3. Deltag i Branschevenemang:

 • Delta i konferenser, seminarier och nätverksträffar inom din bransch.
 • Var aktiv och engagerad under evenemang, delta i diskussioner och träffa nya människor.

4. Använd Alumni-Nätverk:

 • Dra nytta av ditt universitets eller högskolas alumni-nätverk.
 • Anslut med tidigare klasskamrater och mentorerna som kan ge värdefulla insikter och möjligheter.

5. Delta i Onlineforum och Diskussionsgrupper:

 • Gå med i branschspecifika forum och onlinegrupper.
 • Delta i diskussioner, ställ frågor och dela din expertis för att bygga trovärdighet.

6. Nätverka Internt på Jobbet:

 • Lär känna kollegor i olika avdelningar och håll kontakt med dem.
 • Var öppen för att arbeta med människor utanför din närmaste arbetsgrupp.

7. Skapa och Underhåll Relationer Personligen:

 • Bjud in kollegor, affärspartners eller andra yrkesverksamma på en kaffe eller lunch.
 • Personliga möten bidrar ofta till starkare relationer.

8. Var Proaktiv:

 • Ta initiativ för att nå ut till människor, introducera dig själv och uttryck ditt intresse för deras arbete.
 • Var öppen för att hjälpa andra och dela din kunskap.

9. Håll Ditt Nätverk Uppdaterat:

 • Regelbundet uppdatera ditt nätverk om dina framsteg och prestationer.
 • Skicka meddelanden eller e-post för att hålla kontakten och visa att du är aktiv och engagerad.

10. Var Lyhörd och Respektfull:

 • Var lyhörd för andras behov och frågor.
 • Visa respekt och uppskattning för andras tid och insatser.

11. Följ Upp och Underhåll Relationer:

 • Följ upp möten och interaktioner med en kort tacknotis.
 • Underhåll dina relationer genom att hålla kontakten regelbundet.

12. Var Öppen för Mentorrelationer:

 • Sök mentorrelationer med erfarna yrkesverksamma inom din bransch.
 • Lär dig av deras erfarenheter och råd.

Att bygga ett professionellt nätverk tar tid och engagemang, men de relationer du bygger kan vara ovärderliga för din karriär och personlig utveckling.