Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Vad ska du jobba med?

Vad ska du jobba med? Att avgöra om ett jobb passar dig kräver en kombination av självreflektion, forskning om företaget och dess kultur, och att aktivt delta i intervjuer eller Här är några steg för att bedöma om ett jobb är rätt för dig.

Rusta och matcha dig med DISC vad ska du jobba med

Självreflektion

  • Kompetenser och intressen: Utvärdera om dina färdigheter och intressen matchar de krav som ställs på jobbet.
  • Värderingar och mål: Fundera över dina personliga och professionella mål samt hur väl de harmonierar med företagets mål och värderingar.

Vad ska du iobba med?

Forskning om Företaget

  • Företagskultur: Läs om företagets värderingar, arbetsmiljö och företagskultur. Du kan använda företagets webbplats, recensioner på sociala medier eller andra anställdas recensionssidor för att få en uppfattning.
  • Historia och rykte: Forska om företagets rykte och historik för att förstå dess affärspraxis och hur det har hanterat utmaningar.

Vad ska du iobba med?

Intervjuer

  • Ställ frågor: Använd intervjun som en möjlighet att ställa frågor om arbetsrollen, arbetsmiljön och företagskulturen. Exempelvis: ”Hur ser en typisk dag ut för någon i den här rollen?” eller ”Hur beskriver du företagskulturen här?”
  • Anslut med nuvarande eller tidigare anställda: Om möjligt, prata med nuvarande eller tidigare anställda för att få deras perspektiv på företaget och arbetsrollen.

Vad ska du iobba med?

Prova på arbetsplatsen (om möjligt)

  • Praktik eller jobbrotation: Om det är möjligt, överväg att göra en kortare praktik eller delta i ett program för jobbrotation för att få en bättre förståelse för arbetsuppgifterna och företagskulturen.

Analysera Jobberbjudandet

  • Löneförmåner: Utvärdera lönen och förmånerna för att se om de möter dina ekonomiska och personliga behov.
  • Karriärmöjligheter: Bedöm möjligheter till karriärutveckling och avancemang inom företaget.

Lita på Magkänslan

  • Praktik eller jobbrotation: Om det är möjligt, överväg att göra en kortare praktik eller delta i ett program för jobbrotation för att få en bättre förståelse för arbetsuppgifterna och företagskulturen.

Att ta reda på om ett jobb passar dig är en kontinuerlig process, och det är normalt att göra justeringar längs vägen. Var öppen för feedback och lärdomar från varje erfarenhet, och kom ihåg att det är viktigt att trivas och växa i din professionella roll.

Självinsikt

Din kommunikationsstil är en väldigt stor del av din personlighet…

Att förstå sig själv är en av de mest värdefulla insikterna en människa kan få. Det kan låta konstigt, men de allra flesta har ingen aning om hur de beter sig, hur de reagerar på olika situationer eller hur de uppfattas – de bara är, och så blir det som det blir.