Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Vem är du?

För att förstå dig själv och andra bättre är det viktigt att känna till dina beteenden och motivation. Vi använder vi oss av ett verktyg som heter IPU:s DISC-analys för att göra detta. Det hjälper oss att arbeta bättre i grupp och kommunicera effektivare.

När du letar efter en jobb som passar dig, finns det flera saker att överväga: dina styrkor, talanger, intressen, beteendestil, värderingar och motiv. Att känna till allt detta kan hjälpa dig att avgöra om en arbetsplats är bra för dig. Dina attityder gentemot olika saker spelar också en roll i att definiera vem du är och vad som gör dig lycklig. Om dessa attityder stämmer överens med en organisations, då ökar det chansen för att du kommer att trivas där.

Vem Är Du -Vad Driver Dig?
Kika Igenom De Olika Personligheterna.

Röd personlighet:

 1. Dominans (D): Röda personligheter är oftast dominerande och uttrycker en stark vilja. De gillar att ta ledningen, fatta beslut och kontrollera situationer.

 2. Initiativtagande (I): Röda personer är ofta snabba beslutsfattare och handlingskraftiga. De är resultatinriktade och trivs i miljöer där de kan påverka och påskynda processer.

 3. Självförtroende (S): Självsäkerhet är en framträdande egenskap hos röda personligheter. De tror på sina egna förmågor och har ofta höga förväntningar på sig själva och andra.

 4. Bestämdhet (C): Även om röda personer är snabba beslutsfattare, har de en bestämdhet som driver dem att uppnå sina mål. De kan vara envisa och målmedvetna i sina ansträngningar.

 5. Utmaningsinriktade (C): Röda personer gillar utmaningar och konkurrens. De är motiverade av möjligheten att övervinna hinder och nå sina mål.

 6. Snabb tempo (I/D): Röda personligheter tenderar att arbeta i ett snabbt tempo och kan bli otåliga när saker går långsamt.

 7. Mindre fokus på känslor (I/S): De har en tendens att fokusera mindre på känslor och mer på resultat och uppgifter.

Gul personlighet:

 1. Inspirerande (I): Gul personlighet är oftast inspirerande och entusiastiska. De trivs i sociala sammanhang och har lätt för att entusiasmera och motivera andra.

 2. Optimistisk (I): Gul personlighet ser oftast det positiva i situationer och är optimistiska. De har en förmåga att se möjligheter och framgång, även i utmanande situationer.

 3. Social (I/S): De är sociala och trivs i grupper. Att bygga och underhålla relationer är viktigt för dem, och de är ofta energigivande i sociala sammanhang.

 4. Utåtriktad (I): Gul personlighet är utåtriktad och gillar att vara i centrum. De kan vara expressiva och öppna i sitt sätt att kommunicera.

 5. Samarbetsvillig (S): De trivs med att samarbeta med andra och är benägna att undvika konflikter. Att bygga harmoniska relationer är en prioritet för dem.

 6. Mindre fokus på detaljer (C): Gul personlighet kan vara mindre fokuserad på detaljer och mer inriktad på det övergripande konceptet eller idén.

 7. Äventyrslysten (I): De är ofta äventyrslystna och lockas av nya och spännande upplevelser och möjligheter.

 8. Kreativ (I/D): Kreativitet och idéer är viktiga för dem, och de kan vara snabba att komma med nya och innovativa koncept.

Grön personlighet:

 1. Tålmodig (S): Gröna personligheter är vanligtvis tålmodiga och föredrar en lugn och stabil arbetsmiljö. De tar sig tid att noga överväga sina beslut.

 2. Lyssnande (S): De är bra lyssnare och värdesätter att förstå andras perspektiv. Kommunikation för dem handlar om att dela och ta in idéer.

 3. Stabil (S/C): Stabilitet och konsistens är viktiga för gröna personligheter. De är ofta pålitliga och kan skapa en stabil arbetsmiljö.

 4. Undvikande av konflikt (S/C): De undviker vanligtvis konflikt och föredrar samarbete. Gröna personligheter strävar efter harmoni och undviker spänningar.

 5. Systematisk (C): Gröna personligheter är oftast systematiska och ordnade. De föredrar att ha tydliga ramar och strukturer för att utföra arbete.

 6. Omtänksam (S): De visar empati och är omtänksamma mot andra. Att bygga och underhålla relationer är viktigt för dem.

 7. Rationell (C): Gröna personligheter tar beslut baserade på logik och objektivitet. De kan vara mer reserverade när det gäller att uttrycka känslor.

 8. Analytisk (C): Gröna personligheter är ofta analytiska och noggranna i sitt tänkande. De uppskattar detaljer och precision.

Blå personlighet:

 1. Inflytelserik (I): Blå personligheter är ofta utåtriktade och influerande. De gillar att interagera med andra och har en förmåga att entusiasmera och övertyga.

 2. Relationsskapande (I): Att bygga och underhålla relationer är viktigt för blå personligheter. De trivs i sociala sammanhang och värdesätter personliga kontakter.

 3. Känslig (I): Blå personligheter är vanligtvis känsliga för andras känslor och reaktioner. De kan vara empatiska och förstående.

 4. Kreativ (I/D): Kreativitet och nya idéer är viktiga för blå personligheter. De gillar att utforska och experimentera med olika koncept.

 5. Flexibel (I/D): Blå personligheter är ofta flexibla och anpassningsbara till förändrade omständigheter. De kan vara öppna för nya idéer och perspektiv.

 6. Emotionella uttryck (I): De uttrycker sina känslor öppet och kan vara expressiva i sitt sätt att kommunicera.

 7. Samarbetsvillig (S): Blå personligheter trivs med att samarbeta och undviker konflikt. De strävar efter harmoni och goda relationer.

 8. Mindre fokus på detaljer (C): Blå personligheter kan vara mindre inriktade på detaljer och mer inriktade på det övergripande konceptet eller idén.

DISC används på jobbet för att hjälpa människor att förstå och förbättra hur de pratar och jobbar tillsammans. Färgerna representerar bara en del av hur människor beter sig, och många människor har inslag av flera färger. Ingen person är bara en färg, och det finns olika varianter av hur varje person beter sig.

Disc Rusta och matcha

Ovanför, på skärmen, kan du se en visuell representation av olika arbetssätt som motsvarar olika personlighetstyper. Detta är ett otroligt användbart verktyg för att förstå dig själv och andra på arbetsplatsen. Genom att erkänna de unika styrkor och tillvägagångssätt som varje personlighetstyp bringar till bordet kan du bättre kommunicera och samarbeta med dina kollegor. Dessutom kan en djupare förståelse för ditt eget arbetssätt hjälpa dig att identifiera områden för tillväxt och utveckling. Denna kunskap kan leda till ökad produktivitet, starkare relationer och en mer positiv arbetsmiljö överlag. Så ta dig tid att utforska de olika arbetssätten och se hur de tillämpas på dina egna arbetsvanor och dem hos dina kollegor. Du kan bli förvånad över vad du upptäcker!

DISC-modellen

fokuserar på fyra huvudsakliga drivkrafter, även kända som beteendestilar. Dessa stilar representeras av de fyra färgerna i DISC: Dominans (D), Influens (I), Stabilitet (S) och Samvetsgrannhet (C). Varje färg representerar olika sätt att uppfatta och närma sig arbete, kommunikation och samarbete. Här är en översikt över de fyra drivande krafterna i DISC.

D

Dominans (D):

Kännetecken: Dominanspersonligheter är självsäkra, drivna och resultatorienterade. De gillar att ta kontroll, fatta snabba beslut och arbeta mot mål.

Motivation: Utmaningar, möjligheten att leda och konkurrens.

I

Inflytande (I):

Kännetecken: Inflytandepersonligheter är utåtriktade, entusiastiska och sociala. De trivs i grupper, är kommunikativa och vill påverka andra.

Motivation: Sociala interaktioner, erkännande och möjligheten att påverka.

S

Stabilitet (S):

Kännetecken: Stabilitetspersonligheter är tålmodiga, samarbetsvilliga och stabila. De värderar harmoni, är förtroendeingivande och undviker konflikt.

Motivation: Trygghet, harmoni i relationer och möjligheten att undvika stress och konflikt.

c

Noggrannhet (C):

Kännetecken: Noggrannhetspersonligheter är analytiska, systematiska och noggranna. De är fokuserade på detaljer, logiska och strukturerade.

Motivation: Tydliga riktlinjer, noggrannhet, möjligheten att lösa problem genom analys

Motivation - Olika Drivkrafter – Vilka Är Dina?

Motivation är en kraftfull drivkraft som driver oss att uppnå våra mål och följa våra drömmar. Det finns många olika faktorer som kan bidra till vår motivation, och förståelsen för dessa faktorer är avgörande för vår framgång. En viktig aspekt av motivation är att identifiera de olika drivkrafterna som inspirerar och driver oss till handling. Dessa drivkrafter kan ta många olika former, inklusive personliga värderingar, karriäraspirationer och sociala påverkningar. Genom att erkänna och använda dessa olika drivkrafter, kan vi öka vår energi och beslutsamhet att ta oss igenom utmaningar och uppnå framgång. 

Så ta en stund att reflektera över vad som motiverar dig och utnyttja dessa drivkrafter för att hjälpa dig att nå dina mål och aspirationer. Kom ihåg, motivation är en nyckelingrediens i receptet för framgång!

Kunskap

En av de vanligaste drivkrafterna som driver människor framåt i livet är en obotlig önskan att skaffa ny kunskap och fördjupa sin förståelse av världen runt omkring dem. Denna motivation drivs av törsten efter personlig tillväxt, behovet av självförbättring och hungern efter nya erfarenheter. Faktum är att önskan att lära sig är vad som ligger till grund för alla stora mänskliga prestationer och framsteg i civilisationen som helhet. Människor söker kunskap för att förbättra sina färdigheter, utvidga sina vyer och för att bättre förstå världens komplexiteter. Som ett resultat kan de förbättra sina egna liv och livet för dem runtomkring. Slutligen är det strävan efter kunskap och önskan att förstå världen som skapar möjligheter för tillväxt och utveckling, och hjälper oss att leda mer meningsfulla liv.

Självförverkligande

En kategori som sticker ut kallas ”självförverkligande.” Abraham Maslow, en välkänd psykolog, introducerade detta begrepp som i grund och botten innebär att sträva efter att uppnå vårt fulla potential och uppfylla våra personliga mål och ambitioner. Det är fantastiskt att tänka på alla de saker som gör varje person unik, och med självförverkligande har vi förmågan att nå de egenskaper, talanger och färdigheter som gör oss till dem vi är. Oavsett om det handlar om att följa en livslång dröm, ta risker för att uppnå ett specifikt mål, eller helt enkelt utvidga vår kunskap och förståelse för världen runt oss, handlar självförverkligande om att nå den nivån av tillfredsställelse och lycka som uppstår från att vara den bästa versionen av oss själva. Så när vi omfamnar detta motiv blir vi motiverade att utforska livets fulla potential och omfamna varje möjlighet att växa och utveckla oss själva.

Ekonomisk

Ekonomisk motivation är en viktig aspekt i dagens samhälle. Genom att sträva efter ekonomisk trygghet och framgång kan en individ uppnå en bättre livskvalitet och frihet. Detta kan innebära olika saker för olika människor, men det gemensamma är att det handlar om att hitta en balans mellan att tjäna pengar, spara och investera för att bygga upp en stabilare ekonomisk framtid för sig själv och för sina nära och kära. Det finns många olika sätt att uppnå ekonomisk motivation, men det är viktigt att man hittar en metod som fungerar för en själv. Det kan vara att jobba hårt och spara en del av sin inkomst varje månad, eller att investera i en affärsidé som man tror på. Oavsett vad man väljer är det viktigt att man håller fast vid sin ekonomiska motivation och arbetar mot att uppnå sina mål.

Praktisk

När det kommer till motivation är det viktigt att förstå att inte alla motiveras på samma sätt. För vissa personer är praktiska aspekter nyckelpådrivare. Dessa människor drivs av behovet att lösa problem och fullfölja uppgifter på mest effektiva sättet. De trivs med att göra mätbar framgång och uppnå konkreta mål.

Det är viktigt att notera att praktisk motivation inte betyder att dessa individer saknar passion eller entusiasm. Istället närmar de sig sitt arbete och sina uppgifter med en mer praktiskt inriktad tankegång. De förstår att att uppnå resultat kräver fokus på situationens praktiska aspekter, och detta tillvägagångssätt hjälper dem att hålla sig motiverade och på rätt spår.

Denna fokusering på praktiska aspekter kan vara till stor nytta i många olika sammanhang, från traditionella arbetsmiljöer till personliga kreativa strävanden. Genom att erkänna och omfamna denna typ av motivation kan individer utnyttja sin praktiska energi för att uppnå sina mål och sträva efter framgång inom sina valda områden.

Omtanke

Omtanke är en speciell och viktig egenskap som handlar om mycket mer än bara att vara snäll och välvillig mot andra. Det innebär att man verkligen bryr sig om människorna runt omkring sig och känner medkänsla och omsorg för deras välbefinnande. En person som har omtanke som sin drivkraft är en individ som brinner för att hjälpa och stödja andra, oavsett vad det kan tänkas handla om. Det kan vara allt från att lyssna på någon som behöver prata, ge en hjälpande hand till en medmänniska i nöd, eller bara visa vänlighet och respekt för andra. Att ha omtanke är en känsla som är djupt rotad i oss människor och är avgörande för att skapa en värld där hjälp och kärlek råder.

Estetisk

Estetisk motivation är en inre drivkraft för personer som uppskattar både skönhet och kreativitet. Genom denna motivation kan många inspireras och drivs av estetiska uttryck och konstnärlighet. Att omfamna och njuta av skönheten i livet kan hålla oss motiverade och inspirerade. För människor med estetisk motivation är det ofta viktigt att ha kreativa möjligheter och att utveckla sin kreativa sida. Att utforska konst, musik och andra estetiska uttryck kan ge oss en enorm glädje och tillfredsställelse. Genom att uttrycka oss själva på olika sätt kan vi få utlopp för våra tankar och känslor och återkoppla till vår inre estetiska motivation.

Makt – Inflytande

Mänsklig psykologi är ett komplext och intrikat fenomen som oftast drivs av en mångfald av faktorer. En sådan faktor är önskan om makt och inflytande. Det finns individer som är särskilt motiverade av den här önskan och söker sig till ledande positioner och auktoritet. Dessa individer får stor tillfredsställelse och uppfyllelse av att vara i en position där de kan fatta viktiga beslut och påverka andras tankar och handlingar. De har en naturlig känsla av kontroll och auktoritet som gör att de kan leda eller påverka andra effektivt. Önskan om makt och inflytande är inte nödvändigtvis en negativ egenskap; den kan faktiskt vara konstruktiv om den används för att främja gemensamt bästa och gynna samhället som helhet. Därför kan individer som har en naturlig disposition mot makt och inflytande spela en avgörande roll i att forma riktningen för samhället och göra positiva förändringar.

Det är sällan så att man bara har en enda drivkraft till 100 % och 0 % av de övriga. En till tre drivkrafter brukar dominera men oftast finns det en liten andel av alla drivkrafter hos de flesta av oss . En drivkraft kan ju användas t.ex för att kunna få utlopp för en annan. Drivkraften “maktinflytande” kan ju möjliggöra att jag får chans att påverka så att vi t.ex blir mer omtänksamma eller ekonomiska.

Drivkrafter är attityder och de ger kunskap och även mening. De hjälper oss att uttrycka oss själva. De hjälper oss att definiera vilka vi är och får oss därigenom att må bra. Genom att känna till vad som får oss att må bra är det lättare att välja ett arbete eller ett sammanhang som passar den jag är. Jag blir mer styrd av den jag är och det jag tycker är viktigt än vad andra tycker eller vad som anses rätt

Drivkrafter kan, precis som styrkor, användas på fel sätt eller överanvändas. Det är viktigt att vara medveten om när det kan hända och vilka mina vanligaste fallgropar är. Exempel på
överanvändning är när ekonomisk drivkraft leder till att för mycket tid läggs på att hitta den optimala affären, eller när maktinflytande tar åt sig äran av andras insatser. Praktisk drivkraft kan om den överanvänds bli krävande och dominant, en ”slavdrivare”.

Nej, drivkrafterna kommer till uttryck på lite olika sätt beroende på vilken beteendestil man har. Om vi t.ex tar drivkraften självförverkligande så kan den se ut på olika sätt:

 • För en drivande, dominant person handlar det om att utmana sig själv och sina gränser samt att verka för kompetensutveckling.
 • För en person som har stilen inflytande/inspirerande så syns drivkraften som att vilja vara i en
  kreativ miljö där det finns chans till nytänkande och testa idéer.
 • För en person fokuserad på relationer/stabilitet handlar det om att verka för de mänskliga
  aspekterna livet. För de mer analytiskt lagda så kan drivkraften synas som en vilja att utveckla något till fulländning.
 • Fundera på tillfällen då du trivts bra respektive dåligt. Checka av mot listan med drivkrafter,
  kan du se vilka drivkrafter som behöver få näring för att du ska må bra?
 • Det är viktigt att förstå vilka de främsta drivkrafterna är, både dina egna och organisationens.
  Om de matchar så finns goda chanser till att du kommer att trivas.
 • Drivkrafterna syns på olika sätt hos olika personer beroende på vilken beteendestil de har. Ta
  gärna reda på vilken din beteendestil är med hjälp av något test. Resultatet hjälper dig att förstå
  hur du kan uppfattas och vilka fallgropar som kan finnas för dig.